تعمیر و نگهداری و کار بروی توربین های بادی
تعمیر و نگهداری و کار بروی توربین های بادی

تعمیر و نگهداری و کار بروی توربین های بادی
تعمیر و نگهداری و کار بروی توربین های بادی

تعمیر و نگهداری از توربین بادی

 کار بروی دکل های مخابراتی و تلوریونی در شمالغرب

تعمیر و نگهداری از توربین بادی

امروزه شمار توربین بادی موجود در جهان که به تعمیر و نگهداری نیاز دارند به بیش از صد هزار عدد می رسد.

چنانچه متصدیان به منظور افزایش بهره وری توربین های موجود، بجای تجدید نظر، اقدام به طراحی اصولی کنند،

این نیاز به تعمیر و نگهداری کاهش خواهدیافت. نشانه هایی حاکی از کم شدن هزینه های تعمیر و نگهداری توربین های بادی جدید

، واقع در مناطق خشک، وجود دارد که پارامترهای بسیاری مانع از مقایسه صحیح این امر می شود. همچنین تخمین تعداد توربین های استفاده شده

تعمیر و نگهداری از توربین بادی

در جهت تولید برق کار آسانی نیست. بر اساس نشریه انجمن انرژی بادی جهانی، حدود 241.100.000توربین بادی فعال در جهان تا سال 2013 وجود دارد

که بیش از یک چهارم این تعداد، در چین قرار دارد. رشد سریع توربین های بادی در سال های اخیر

حاکی از آن است که اکثر این توربین ها نسبتا تازه نصب شده اند.

همچنین تا پایان سال 2014، میزان تولید الکتریسیته از توربین های بادی در جهان، حدود370 گیگاوات

بوده که نسبت به برق تولیدی در سال 2009، ب

ه مقدار 211 گیگاوات افزایش تولید داشته است که این مهم حاکی از افزایش 57 درصدی تولید برق طی 5 سال گذشته است.

بازار پر سود تعمیر توربین بادی

بازار تعمیر و نگهداری توربین های انرژی بادی، که معمولا به صورت میزان سود سالیانه بر اساس مگاوات بیان می شود، تا سال 2009 به میزان

حدود 4.5 بیلیون یورو(بر اساس هزینه ی فرضی 28000 یورو برای هر مگاوات در سال) اقدام به نصب توربین کرده است. مقدار 211 گیگاوات

ظرفیت اضافه تا سال 2010، مبلغی حدود 3.6 میلیارد یورو به حساب می آید که حدودا 8 میلیارد یورو در سال را تخمین می زند. این هزینه ها در

سال 2013 توسط پتر سوبودا، مشاور ارشد انرژی آلمان(BET)، مورد بررسی قرارگرفت و هزینه ی تعمیر و نگهداری میانگین توربین های

تعمیر و نگهداری از توربین بادی

 

جدید(بین 2 تا 4 سال ساخت) با ظرفیت میانگین 2 مگاوات و برای توربین های قدیمی تر(8 تا 11 سال ساخت) با ظرفیت میانگین 1.2 مگاوات

براساس کیلووات ساعت فراهم شد که این مقدار حدود 0.014 یورو برای توربین های بادی جدید و 0.024 یورو برای توربین های قدیمی درنظرگرفته شد.

سوبودا به این نکته اشاره کرد که استفاده از توربین در بیشترین ساعت کارکرد، متعاقبا بیشترین هزینه را برای تعمیر و نگهداری آن به بار خواهدآورد

. همچنین طراحی توربین های بادی قدیمی زمانی اتفاق افتاد که شرایط باد و تاثیرات آن بر روی توربین بادی مانند امروز شناخته شده نبود.

تعمیر و نگهداری از توربین بادی

 

به همین دلیل توربین ها با طراحی قدیمی نسبت به توربین های جدید خطر بالاتری داشتند و بعد از 15 سال کارکرد، هزینه تعمیرات

به طرز عجیبی بالا می رفت. توربین های بادی، به منظور جلوگیری از خطر سقوط، نیازمند تعمیر و نگهداری بیشتری هستند، هر چند ممکن است

این تعمیرات باعث کاهش خروجی مطلوب آن ها شود. علاوه بر این، هزینه تعمیرات توربین های در بازه 15 تا 20 سال ساخت

به میزان 0.03 تا 0.035 برای هر کیلووات ساعت خواهدبود. با این وجود، امید بسیاری برای کاهش هزینه ها و تعمیر و نگهداری

، با تکیه بر فن آوری و طراحی توربین های جدید وجود دارد. پیشرفت در تکنولوژی توربین های بادی کمک کرده تا هزینه ی

تعمیرات و نگهداری به طور قابل توجهی کاهش یابد. در گذشته، توربین های بادی برای مناطق با سرعت کم باد، طراحی و بهینه نشده بودند،

لذا تعمیر و نگهداری توربین های این مناطق نسبت به توربین های جدید و توسعه یافته بیشتر بود.